certyfikacja spawaczy  i operatorów robotów spawalniczych  .

Metody spawania ręcznego 131, 135, 136, 141, 111, 311.

  • Zapisy na szkolenia spawaczy MAG/MIG, TIG, MMA, spawaczy gazowych i operatorów cięcia tlenowego,
  • Odnawianie, re-certyfikacja, rozszerzanie uprawnień spawalniczych
  • Robotyzacja procesów spawania, wdrożenia, szkolenia i egzaminy dla operatorów robotów spawalniczych,
  • Weryfikacja uprawnień personelu spawalniczego zgodnie ze standardami EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2, EN ISO 9606-3, EN ISO 9606-4, EN ISO 9606-5, EN ISO 14732
  • Records for trainings of MAG / MIG, TIG, MMA welders, gas welders and oxygen cutting operators,
  • Renovation and re-certification of welding permits
  • Записи для тренінгів MAG / MIG, TIG, зварювальників MMA, газозварників і операторів кисневого різання,
  • Реконструкція та переатестація дозволів на зварювання
  • Zapysy dlya treninhiv MAG / MIG, TIG, zvaryuvalʹnykiv MMA, hazozvarnykiv i operatoriv kysnevoho rizannya,
  • Rekonstruktsiya ta pereatestatsiya dozvoliv na zvaryuvannya