Wsparcie przedsiębiorstw z branży chemicznej, medycznej, sanitarnej, budowlanej, mechanicznej. Opracowanie merytoryczne projektów celowych, koordynowanie badań związanych z pracami projektowymi  B+R.

Niezbędne opracowania merytoryczne i formalne, aż do uzyskania certyfikatu  wyrobu, systemu ZKP, systemów zarządzania (w tym jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich firm różnych branż – jest Naszym głównym celem.

Oferujemy także dalszą obsługę systemową,  przedsiębiorstwom produkcyjnym jak i usługowym, także w okresie ważności certyfikatu, do jego odnowienia lub wprowadzeniu innych zmian integracyjnych. Swoje usługi oferujemy wspierając się uznanymi ekspertami technicznymi, oraz zasobami i Kadrą Naukową Politechniki Rzeszowskiej i Krakowskiej, oraz AGH.

Gwarancja kompleksowej usługi doradczej od konsultacji, kompleksowe opracowanie dokumentacji także do projektów celowych, przeprowadzanie audytów, szkolenie pracowników, aż po reprezentowanie naszych Klientów w kontaktach z Jednostkami Certyfikującymi stosując zasady poufności, zgodnie z zawieranymi umowami.