Podstawą większości systemów zintegrowanych jest ISO 9001:2015, którą można doskonale integrować ze specjalistycznymi normami systemowymi takich, jak ISO 3834-2,3,4, EN 1090, czy EN 15085-2.

Inną popularną formą integracji systemów zarządzania jest połączenie Systemu ISO 9001 z ISO 14001(środowisko) i/lub ISO 45001 (bezpieczeństwo).

Istnieje również możliwość wdrożenia i certyfikacji każdej z norm systemowych oddzielnie, lecz już na etapie budowy systemu zawsze warto rozważyć połączenie całego procesu wdrażania i certyfikacji, tak aby minimalizować koszty utrzymania całego systemu zarządzania w organizacji. W tych wszystkich procesach podejmowania decyzji chcielibyśmy uczestniczyć tak, aby wspólnie skonfigurować najlepsze rozwiązanie dla Państwa firmy.

Główne powody zainwestowanie w system zarządzania to najczęściej poprawa efektywności biznesu, to koncepcja najczęściej powtarzana. Należy także pamiętać, o tak zwanych systemach twardych, czyli wynikających wprost z wymagań Klienta, opartych na wymaganiach prawnych, dyrektywach UE, czyli związanych z warunkiem wprowadzenie wyrobu na rynek.

Wzrost konkurencyjności na rynkach każdej branży technicznej lub usługowej nie polega jedynie na wyprodukowaniu wyrobu lub zaoferowaniu usługi najtańszej za najniższą cenę. Coraz więcej świadomych Klientów patrzy na to, czy Nasz produkt nie powstał kosztem środowiska, zdrowia pracowników, lub nie spowodował w konsekwencji utraty pracy kogoś z otoczenia. Wiec coraz częściej słyszymy o tzw. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), i nie jest to jedynie hasło, ponieważ dla wielu pracodawców jest to jeden z głównych filarów wiarygodności w prowadzeniu działalności, otwiera rynki zagraniczne, szczególnie skandynawskie, a możliwość przedstawienia certyfikatów systemów dotyczących BHP i środowiska znacząco uwiarygodnia Nasze przedsięwzięcie, wyrób , czy usługę.

Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001 :2015

 • zadowolenie klientów i wzrost wiarygodności firmy
 • usprawnienie skuteczności zarządzania
 • lepszy podział zadań i kompetencji w firmie
 • lepsza promocja firmy w kontaktach handlowych
 • wzrost zdolności wytwórczej
 • zmniejszenie kosztów
 • zmniejszenie zapasów magazynowych
 • krótsze przebiegi użytecznych informacji w firmie
 • wczesne wykrywanie błędów i wad w różnych etapach wytwarzania wyrobów
 • polepszenie więzi z klientami
 • lepsza współpraca między komórkami organizacyjnymi firmy
 • elastyczność firmy do wprowadzania zmian organizacyjnych